Vitaminer och mineraler i kosten

Vitaminer och mineraler är väsentliga delar av kosten. Kroppen kan inte själv producera dessa ämnen och vi behöver därför få i oss dem på något annat vis. Majoriteten får vi i oss genom kosten och det är därför viktigt att tänka lite på vad man faktiskt äter.

Alla vitaminer och mineraler är nödvändiga för en eller annan av kroppens många funktioner. Många av dem är viktiga för flera olika processer och vissa har ett betydligt större rekommenderat dagligt intag (ofta förkortat RDI) än andra. Det finns också skeden i livet då behovet av det ena eller det andra ämnet förändras. Man talar till exempel om mineraler och vitamin för att bli gravid.

Alla har säkert hört någon säga att det är viktigt att äta en balanserad kost. Tankarna kring detta har varierat något genom åren och började mer eller mindre på 1970-talet då Livsmedelsverket tog fram den första tallriksmodellen. Då ansåg man att en och samma modell skulle fungera för alla. Idag vet vi dock bättre och det finns mer än ett sätt att äta balanserat.

En balanserad kost är i grund och botten något som tillgodoser inte bara behovet av vitaminer och mineraler, även kallade mikronäringsämnen för att vi behöver en förhållande vis liten mängd, utan även de så kallade makronäringsämnena kolhydrater, fetter och protein.

Att ligga under RDI för något ämne en eller till och med ett par dagar är inte farligt för kroppen. Det farliga kommer från att ha ett lågt intag under en längre tid. Det är då risken för bristsjukdomar kan komma på tal. Hur allvarligt sjuk man riskerar att bli beror på vilket ämne man lider brist på.

Personer som lider av matallergier, håller sig till mer restriktiva dieter eller har uteslutit ett eller flera livsmedel ur sin kost av någon annan anledning, har anledning att vara med uppmärksam med vad de äter. En del livsmedel eller grupper av livsmedel kan betyda att man har svårt att få i sig en viss vitamin eller mineral och det kan då behöva kompletteras på något vis.

Du bäst känner hur du mår och vad som du har behov av. Det kan finnas en fördel att kontakta läkare om man har en oro över sitt mående. I många fall så kan med kosttillskott skapa ett bättre välmående. Men du ska aldrig gå för länge och må dåligt. Om det inte sker en förändring så sök vård och få hjälp.